Jak uchovnit psa/fenu?

K uchovnění JRT/PRT je třeba přihlásit fenu/psa v minimálním věku 12 měsíců na výstavu pořádanou Klubem chovatelů teriérů (dále KCHT), jedná se tedy o Klubovou výstavu se zadáváním titulu Klubový vítěz, Klubovou výstavu bez zadávání titulu Klubový vítěz, Speciální výstavu, Klubovou oblastní výstavu a Klubovou krajskou výstavu. Seznam těchto výstav naleznete na internetových stránkách KCHT (www.kcht.cz) či v posledním čísle zpravodaje KCHT, který chodí členům klubu 3x ročně. Na této výstavě musí fena/pes získat hodnocení výborný nebo velmi dobrý, které musí být zapsáno v průkazu původu (příp. v jeho příloze) nebo doložené fotokopií posudkového listu z výstavy. Dále si musíte ohlídat, aby rozhodčí v kruhu zapsal do posudku počet zubů (chybět mohou max. 2 zuby, za chudozubost ale není považována absence M3), typ skusu (musí být nůžkový) a kohoutkovou výšku psa/feny, případně si to nechat zapsat od rozhodčího do průkazu původu po skončení posuzování. Další postup se liší dle pohlaví JRT/PRT. 


U psa se po splnění výše uvedených podmínek posílá originál jeho průkazu původu + fotokopie výstavních posudků + fotokopie eventuálních zdravotních vyšetření a soudcovských tabulek + potvrzení o zaplacení členských příspěvků KCHT na aktuální rok na adresu hlavního poradce chovu (Vladimíra Tichá, Na Pernikářce 30, Praha 6, 160 00, e-mail: vticha@volny.cz). Ten vyznačí v PP splnění chovných podmínek, zařadí psa do klubové evidence, předá kopie dokladů příslušnému poradci chovu a zašle originál průkazu původu Plemenné knize k formálnímu uchovnění. V případě, že majitel není členem KCHT, je za uchovnění psa klubem vybírán manipulační poplatek ve výši 100 Kč, který musí být předem zaplacen na účet KCHT 62022379/2010 a doložen (složenkou, výpisem z účtu apod.). 

U feny se doručí originál průkazu původu + fotokopie výstavních posudků + fotokopie eventuálních zdravotních vyšetření a soudcovských tabulek + potvrzení o zaplacení členských příspěvků KCHT na aktuální rok na adresu poradce chovu pro dané plemeno (Kateřina Rovenská, Trněný Újezd 18, Mořina, 267 18, e-mail: krovenska@gmail.com) nebo hlavnímu poradci chovu (Vladimíra Tichá, Na Pernikářce 30, Praha 6, 160 00, e-mail: vticha@volny.cz) nejpozději spolu s první žádostí o vystavení krycího listu. Ten vyznačí v PP splnění chovných podmínek a zařadí fenu do klubové evidence. Formální uchovnění plemennou knihou se provádí se zápisem prvního vrhu feny.

Autorka textu: Julie Kovácsová

Napsat komentář